Privacy statement

fit20 België, gevestigd aan de Brusselsesteenweg 16

3080 Tevuren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Brusselsesteenweg 16

3080 Tervuren

info@fit20.be

Marc God is de Functionaris Gegevensbescherming van fit20 België. Zij is te bereiken via marcgod@fit20.be

fit20 organisatie

fit20 is een franchiseorganisatie. fit20 België is de franchisegever en de meeste fit20 studio’s zijn eigendom van franchiseondernemers. Zij zijn, volgens de regelgeving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gegevensverwerkers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

fit20 België verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, foto
 • adresgegevens, telefoonnummer, mailadres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer & betaalwijze, type lidmaatschap, start en -einddatum
 • wel/geen interesse in nieuwsbrief
 • (eventueel) het bedrijf waar u werkt, in geval van een bedrijfsovereenkomst
 • redenen om (eventueel) lid te worden en uw wensen en doelen
 • (eventuele) andere vormen van sport of beweging in uw dagelijkse leven
 • hoe bent u met fit20 in aanraking gekomen?
 • trainingsdata en tijdstip en bij welke personal trainer en eventueel met wie u samen traint, aantal trainingen, reden van afwezigheid
 • optioneel: lengte en gewicht
 • instellingen trainingsapparaten, scores per oefening, kwaliteit uitvoering
 • persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

fit20 België verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

fit20 België verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het plannen en verzetten van trainingsafspraken
 • het kunnen uitvoeren de ledenadministratie
 • het effectief en verantwoord geven van de fit20 training
 • het versturen van een nieuwsbrief
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • commerciële en marketing acties

Er worden hierbij de volgende grondslagen gehanteerd:

 • toestemming
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Inzage in de persoonsgegevens door fit20

Binnen fit20 hebben alleen de personal trainer van de klant en de franchiseondernemer/studiomanager van de betrokken studio inzage in trainingsgegegevens.

Inzage door derden zal alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de klant.

Een medewerker van fit20 België krijgt wel inzage in algemene persoonsgegevens zoals voor en achternaam op het moment dat een klant (tijdelijk) bij een andere studio gaat trainen. Dit is nodig om de overzetting naar de andere studio te effectueren.

Daarnaast kan er, uitsluitend in geval van noodsituaties, inzage verstrekt worden aan de hoofdprogrammeur van fit20 Belgë.

De persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie worden binnen de fit20 studio's ingezien door de medewerkers van de betrokken studio die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en de franchiseondernemer/studiomanager. Deze gegevens worden alleen door fit20 België ingezien als dat nodig is voor ondersteuning van de fit20 studio of bij controles.

Alle betrokken medewerkers van fit20 België hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Geautomatiseerde besluitvorming

fit20 België neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fit20 België) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Na beëindiging van het lidmaatschap worden de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Het Intakeformulier en de overige gegevens van trainingen zullen bewaard worden zolang als nodig is volgens de verzekeringsmaatschappij van fit20 België en de fit20 studio’s, met een maximum van 3 jaar.

fit20 is wettelijk verplicht de financiële administratie en de agenda-afspraken te bewaren voor een termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

fit20 België deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. fit20 België blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De financiële gegevens worden verwerkt door de administratiekantoren van de betrokken franchiseondernemers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fit20 België gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze cookies zorgen er o.a. voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies. Wilt u meer informatie of ze zelf aan of uit kunnen zetten, klik dan op de cookie-balk: 'Cookie instellingen aanpassen'.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fit20 België.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fit20.nl of naar het mailadres van uw fit20 studio.

De franchiseondernemer/studiomanager zal dan telefonisch met u contact opnemen om uw identiteit te controleren.

fit20 België wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fit20 België neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met info@fit20.be of met uw fit20 studio.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fit20.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze privacy statement kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

23 mei 2018